Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

“Hãy lựa chọn làm một việc gì đó bằng tất cả tình yêu mà bạn có”- đây là chìa khóa thành công của LSS, khi chúng tôi đã và đang trên đà phát triển toàn diện về mặt nhân sự cũng như hoạt động kinh doanh. Vì thế chúng tôi khuyến khích bạn hãy tự ứng cử bản thân cho vị trí mà bạn tin rằng có thể đóng góp cho sự phát triển của LSS.

Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, LSS đã và đang đầu tư vào mảng thiết kế thi công và thương mại cũng như đang nỗ lực không ngừng để khẳng định vị trí là Công ty cảnh quan...

09/04/2020

Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, LSS đã và đang đầu tư vào mảng thiết kế thi công và thương mại cũng như đang nỗ lực không ngừng để khẳng định vị trí là Công ty cảnh quan...

26/07/2019

LSS đang đón chờ thành viên mới cho bộ phận Marketing Và Truyền Thông! Bạn đã sẵng sàng chưa?

25/03/2019

LSS quan tâm đến tất cả các lĩnh vực thuộc kiến trúc cảnh quan nên chúng tôi luôn không ngừng tìm kiếm bạn – người có ưu thế về kỹ thuật thi công và thẩm mỹ chính xác. Nếu bạn cũng yêu thích sự hoàn...

25/03/2019